Μιχαήλ Λιβανού 25 Χίος
22710 81266-7
22710 26061

Σημαντική ενημέρωση για τους πελάτες μας που έχουν στην κατοχή τους ταμειακές μηχανές ELZAB Micromedia.

Λόγω της νέας νομοθεσίας για τη σύνδεση ταμειακών μηχανών με την Α.Α.Δ.Ε όλες οι ταμειακές μηχανές θα χρειαστούν αναβάθμιση ώστε να υποστηρίζουν τις νέες απαιτήσεις σύνδεσης.
Οι ταμειακές μηχανές:
-ELZAB MICROMEDIA JOTA
-ELZAB MICROMEDIA MINI (5 TMHMATA)
Δεν είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν στα νέα δεδομένα σύνδεσης και μπαίνουν στο καθεστώς απόσυρσης σε προνομιακή τιμή.

Η ELZAB MICROMEDIA MINI (9 ΤΜΗΜΑΤΑ) θα αναβαθμιστεί κανονικά βάσει του τιμοκαταλόγου που θα ισχύσει για όλες τις ταμειακές.

Οι τιμές απόσυρσης θα κυμανθούν ως εξής:
ELZAB MICROMEDIA MINI -> ELZAB MINI PLUS 200€ +ΦΠΑ (περιλαμβάνεται η τελευταία ενημέρωση)
ELZAB MICROMEDIA JOTA -> ELZAB JOTA PLUS 250€ + ΦΠΑ (περιλαμβάνεται η τελευταία ενημέρωση)