Μιχαήλ Λιβανού 25 Χίος
22710 81266-7
22710 26061

bluetooth dongle_0x90