Μιχαήλ Λιβανού 25 Χίος
22710 81266-7
22710 26061

TL-WA850RE3_1479969193732h