Μιχαήλ Λιβανού 25 Χίος
22710 81266-7
22710 26061

AC_converter_external_power_supply_laptop_adaptor-512