Μιχαήλ Λιβανού 25 Χίος
22710 81266-7
22710 26061

Διαχείριση Διαστάσεων

Δυνατότητα διαχείρισης έως και 5 μεταβλητών, με οριζόμενο τύπο υπολογισμού για τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών
για παράδειγμα: μήκος x πλάτος x ύψος – φύρα.