Τσελεπή 1 Χίος 🇬🇷
22710 81266-7, 22710 26061

Διαχείριση Ειδικών Συμφωνιών

Οι Ειδικές Συμφωνίες προσφέρουν την δυνατότητα ορισμού Εμπορικής Πολιτικής ανά Πελάτη / Προμηθευτή. Αναλυτικότερα:
Για κάθε πελάτη / προμηθευτή μπορούν να οριστούν ειδικές τιμές ή εκπτώσεις, ανεξάρτητες των σταθερών τιμοκαταλόγων, για συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες, είτε ομάδες αυτών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα οι τιμές ή οι εκπτώσεις να προκύπτουν βάσει προκαθορισμένων ορίων ποσοτήτων και να ισχύουν για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής