Μιχαήλ Λιβανού 25 Χίος
22710 81266-7
22710 26061

Διαχείριση Παρτίδων

Διαχείριση ειδών αποθήκης σε παρτίδες, µε παρακολούθηση υπολοίπων ανά προμηθευτή ή και παραστατικό αγοράς. Επίσης προσφέρονται οι δυνατότητες υπολογισμού τιμής πώλησης του είδους βάσει πραγματικού κόστους διάθεσης ή επιστροφής των εμπορευμάτων βάσει προμηθευτή, ημερομηνίας αγοράς και ημερομηνίας λήξης, όπως και παρακολούθησης εγγυήσεων µε διαχείριση οριζόμενης ημερομηνίας λήξης.