Τσελεπή 1 Χίος 🇬🇷
22710 81266-7, 22710 26061

Διαχείριση Συναλλαγών Εξωτερικού

Πλήρης διαχείριση φακέλου και κοστολόγησης εισαγωγών, με αυτόματο υπολογισμό συναλλαγματικών διαφορών και πληθώρα οικονομικών εκτυπώσεων. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματου επανυπολογισμού των αξιών στα παραστατικά που έχουν ήδη καταχωρηθεί κάθε φορά που πραγματοποιείται μεταβολή ισοτιμίας.