Τσελεπή 1 Χίος 🇬🇷
22710 81266-7, 22710 26061

Διαχείριση Barcodes

Διαχείριση Barcodes βάσει διεθνών προδιαγραφών (ΕΑΝ 13, ITF-14, UCC/EAN 128) σύμφωνα με το ΕΛΚΕΣΗΠ – ΕΑΝ ΕΛΛΑΣ.
Δυνατότητα αυτόματης προβολής κατά την διαδικασία δημιουργίας του Barcode.
Εισαγωγή ανά ετικέτα 15 πεδίων (στοιχείων πελάτη / προμηθευτή / είδους / παραστατικού, κειμένου, εικόνα) με καθορισμό θέσης.
Δυνατότητα εκτύπωσης 2 διαφορετικών Barcodes ανά είδος στην αποθήκη ή ετικέτες ανά πελάτη/ προμηθευτή
Ομαδική εκτύπωση Barcodes μέσω φίλτρων
Αυτόματη εκτύπωση Barcodes κατά την καταχώρηση των παραστατικών αγορών και πωλήσεων