Μιχαήλ Λιβανού 25 Χίος
22710 81266-7
22710 26061

Σύνδεση προγραμμάτων PRISMA Win® με Ταμειακά Συστήματα