Τσελεπή 1 Χίος 🇬🇷
22710 81266-7, 22710 26061

Merge Replication

Μέθοδος συγχρονισμού των PRISMA Win® Point of Sales συστημάτων, μέσω της οποίας συγχρονίζονται οι βάσεις δεδομένων συνολικά (π.χ. αρχεία πελατών, αποθήκης, κινήσεων, απογραφών, ρυθμίσεων τιμολόγησης κ.τ.λ.). Η διαδικασία συγχρονισμού μεταξύ των σημείων πώλησης, εκτελείται μόνιμα, συνεχώς και αδιαλείπτως, εφόσον υπάρχει σύνδεση. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση η διαδικασία συγχρονισμού σταματάει από μόνη της και ξαναρχίζει αυτόματα μόλις η σύνδεση αποκατασταθεί. Για παράδειγμα, από το κεντρικό, μπορείτε να στείλετε ενημέρωση στα περιφερειακά σημεία πώλησης σχετικά με την αποθήκη και τους τιμοκαταλόγους. Αντίστοιχα, από τα περιφερειακά σημεία πώλησης μπορείτε να ενημερώσετε με τις κινήσεις τους το κεντρικό. Η διαδικασία προσφέρει, μεταξύ άλλων, το πλεονέκτημα του συνεχούς και αδιάλειπτου συγχρονισμού της βάσης, τα δεδομένα συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο!