Τσελεπή 1 Χίος 🇬🇷
22710 81266-7, 22710 26061

Prisma Win

CPLogoGRCPLogo

Η Εταιρία MAXiTECH ως εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Megasoft διαθέτει τις εφαρμογές PrismaWin. Μια πρωτοποριακή σειρά τυποποιημένων προϊόντων λογισμικού, που καλύπτουν απόλυτα την Εμπορική καθώς και την Οικονομική Διαχείριση των επιχειρήσεων. Παράλληλα τα προϊόντα PRISMA Win όντας εξειδικευμένα, απευθύνονται και σε κάθετες αγορές προσφέροντας γρήγορη και αποτελεσματική παρακολούθηση των αναγκών τους.