Τσελεπή 1 Χίος 🇬🇷
22710 81266-7, 22710 26061

PRISMA WIN LIVE – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

LIVE

prismawin logo small Live

Παραγγελίες, Εισπράξεις, Απογραφές και Τιμολογήσεις συνεχίζουν να εκτελούνται από το smartphone ή το tablet σας, χωρίς να περιορίζονται μόνο εντός επιχείρησης!

Η Megasoft δημιούργησε την οικογένεια cloud εφαρμογών PRISMA Win Live που εγκαθίσταται σε tablet ή σε smartphone και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και λειτουργίες της εμπορικής σας διαχείρισης PRISMA Win, ώστε να μπορείτε να βάλετε παραγγελίες, να κάνετε εισπράξεις, να εκτελέσετε απογραφές και να τιμολογήσετε, όπως ακριβώς θα κάνατε αν ήσασταν εντός επιχείρησης.

 

Η εφαρμογή αποτελείται από τις παρακάτω διαχειρίσεις:

 

PRISMA Win® Live Viewer
• Αναζήτηση και προβολή πληροφοριών που αφορούν τους Πελάτες και τους Προμηθευτές της επιχείρησης
• Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων Πελατών/ Προμηθευτών
• Επαλήθευση και πιστοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων των Πελατών
• Στατιστικές Πληροφορίες Πελατών και Προμηθευτών
• Αναζήτηση και προβολή των διαθέσιμων προϊόντων της Αποθήκης με πλήρη χαρακτηριστικά και στατιστικά στοιχεία
• Προβολή πληροφοριών σχετικά με τα είδη της Αποθήκης όπως: Υπόλοιπο, Μέση Τιμή, Δείκτης Στασιμότητας Είδους κ.ά.
• Δυνατότητα φωτογράφησης του είδους και άμεση συσχέτιση και αποθήκευση της εικόνας στο είδος
• Αναζήτηση εναλλακτικών κωδικών και αντίστοιχων ειδών

 

  PRISMA Win® Live Παραγγελίες – Εισπράξεις – Απογραφές
• Καταχώρηση νέων πελατών
• Καταχώρηση Παραγγελιών με δυνατότητα άμεσης αποστολής στο back office ανά παραγγελία ή μαζικά στο τέλος της ημέρας
• Σωστή και γρήγορη καταχώρηση και διεκπεραίωση των παραγγελιών σε άμεση επαφή με τον Πελάτη
• Αναζήτηση ειδών και με αναγνώστη barcode
• Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών ειδών στην παραγγελία
• Δυνατότητα ορισμού έκπτωσης ανά είδος ή συνολικά
• Άμεση εκτύπωση της παραγγελίας στον πελάτη για αποδοχή
• Άμεση αποστολή στο back office ανά παραγγελία ή μαζικά στο τέλος της ημέρας
• Καταχώρηση είσπραξης με δυνατότητα άμεσης αποστολής στο back office και έκδοση μέσω φορητού Bluetooth εκτυπωτή της απόδειξης
• Δυνατότητα καταχώρησης και διαχείρισης αξιογράφων
• Έλεγχος ταμείου
• Σύνδεση της συσκευής με ασύρματο αναγνώστη laser και δυνατότητα απογραφής, ανάλογα με το είδος, ανά τεμάχιο ή ανά σύνολο (ίδιων) ειδών
• Ενημέρωση για τη θέση της αποθήκης του είδους κατά τη διαδικασία της Απογραφής
Συμπεριλαμβάνει το: PRISMA Win® Live Viewer

PRISMA Win® Live Φορητή Τιμολόγηση
Φορητή τιμολόγηση επί αυτοκινήτου για Χονδρικές Πωλήσεις
• Επιλογή των ειδών που θα τιμολογηθούν από λίστα
• Δυνατότητα ορισμού ποσοστιαίας έκπτωση στο είδος, αλλά και συνολικά στο παραστατικό
• Διαχείριση πολιτικής εκπτώσεων, αλλά και διαφορετικών τιμοκαταλόγων για τους πελάτες
• Δυνατότητα καταχώρησης παραστατικών αγοράς
• Έκδοση συγκεντρωτικών δελτίων (φόρτωση – επιστροφές)
• Έκδοση Τιμολογίων σε θερμικό εκτυπωτή (ασύρματη επικοινωνία μέσω Wi Fi – Bluetooth)
• Παραλαβές Εμπορευμάτων

Συμπεριλαμβάνει το: PRISMA Win® Live Viewer & το PRISMA Win Live Παραγγελίες – Εισπράξεις – Απογραφές

 

Εφαρμογή διαχείρισης των δεδομένων PRISMA Win® Live Sync
Το σύστημα συγχρονισμού PRISMA Live Sync είναι αυτό που ορίζει το πότε θα πραγματοποιείται η αποστολή και η ενημέρωση των δεδομένων από και προς την κεντρική βάση (SQL Server) βάσει ρυθμίσεων που έχει κάνει ο χειριστής. Ο συγχρονισμός μπορεί να γίνεται (π.χ. κάθε 5 λεπτά) έτσι ώστε και η έξυπνη συσκευή να είναι συνεχώς ενημερωμένη με νέες εγγραφές και αλλαγές αλλά και η εμπορική διαχείριση να ενημερώνεται άμεσα με τις όποιες πληροφορίες καταχωρούνται στην έξυπνη συσκευή, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι ο χειριστής.