Τσελεπή 1 Χίος 🇬🇷
22710 81266-7, 22710 26061

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ

oikodomotexnika

prismawin logo small Οικοδομοτεχνικά

 

Διαχείριση – Υπολογισμός κόστους Οικοδομών καθώς και καταμερισμός αυτού στις επιμέρους ιδιοκτησίες.

 

  • Τήρηση θεωρημένου βιβλίου κοστολογίου οικοδομών
  • Εκτύπωση Ειδικού Εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής
  • Ειδικό έντυπο απολογιστικού κόστους οικοδομής (γενικές δαπάνες – κατασκευαστικές δαπάνες – κατανομή κόστους)