Τσελεπή 1 Χίος 🇬🇷
22710 81266-7, 22710 26061
Δευ - Σαβ (08:30 - 14:15) / Τρ & Παρ. (18:00 - 21:00)

TAX AGENT-FMS

ΑΡ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ 15DMX 670/09-02-24

Οι Φ.Η.Μ.Α.Σ. απευθύνονται προς τις επιχειρήσεις λιανικής που χρησιμοποιούν για την έκδοση των παραστατικών τους εμπορική εφαρμογή.

Οι Φ.Η.Μ.Α.Σ. μπορούν να εξυπηρετήσουν από 1 έως ν αριθμό ταμείων.

Οι συγκεκριμένες Φ.Η.Μ.Α.Σ. σκοπό έχουν την σύννομη έκδοση των παραστατικών αποκλειστικά των επιχειρήσεων λιανικής που διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες.

Οι Φ.Η.Μ.Α.Σ. συμμορφώνονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αφενός στην Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α. 1173 και αφετέρου στην ΠΟΛ 1220 όπου αυτή έχει εφαρμογή και δεν καλύπτεται από την Α. 1173/2022 καθώς και από οποιαδήποτε άλλη Απόφαση των Φορολογικών Αρχών που αφορά τα συγκεκριμένο προϊόν.

Δεν είναι σύννομη η χρήση αυτών των Φ.Η.Μ.Α.Σ. σε επιχειρήσεις εστίασης που σερβίρουν σε τραπέζια με καθίσματα.